Privacy policy

Henkilötietojen käsittely Posten Norge AS:ssä ja sen Bring-tuotemerkillä toimivassa tytäryhtiössä

Täältä saat tietoja Posten Norge AS:n ja sen Bring-tuotemerkillä toimivan tytäryhtiön keräämistä henkilötiedoista ja tavoista, joilla suojaamme henkilötietosi.

Henkilötiedot ovat tietoja ja arvioita, jotka voidaan liittää suoraan tai epäsuorasti tiettyyn henkilöön. Tyypillisiä esimerkkejä käsittelemistämme henkilötiedoista ovat nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Olemme vastuussa käsittelemiemme henkilötietojen käsittelystä. Mielestämme on tärkeää, että tiedät mitä tietoja keräämme ja miten suojaamme yksityisyyttäsi.

Alla näet keräämämme ja käyttämämme tiedot, hankkimissyyn ja -tavan sekä suojaamistavan.

Bringin tietosuoja

 • 1. Posten Norge

  Posten Norge AS on posti- ja logistiikkakonserni, joka kehittää ja toimittaa posti-, viestintä- ja logistiikkapalveluja Pohjoismaissa. Konserniin kuuluu useita tytäryhtiöitä Pohjoismaissa ja muualla. Norjassa konserni toimii kahdella tuotemerkillä: Posten ja Bring. Posten palvelee yksityisasiakkaita Norjan markkinoilla ja vastaa päivittäisestä postinjakelusta sekä maanlaajuisesta postikonttoriverkostosta.

  Bring palvelee pohjoismaisia posti- ja logistiikka-asiakkaita. Se koostuu eri osaamisalueita kattavista liiketoimintayksiköistä. Jos asiayhteydessä ei toisin sanota, tietosuojakäytäntö koskee sekä yksityis- että yritysasiakkaitten henkilötietoja Suomessa.

 • 2. Henkilötietojen käsittelyn perusteet Posten Norge AS:ssä ja sen Bring-tuotemerkillä toimivassa tytäryhtiössä

  Käsittelemme henkilötietojasi asianmukaisten Suomen lakien ja säädösten mukaisesti. Keräämme henkilötietoja, kun tarvitsemme niitä lakisääteisten tai sopimusperusteisten tehtäviemme suorittamiseen ja palvelujemme toimittamiseen. Posten-konsernin ulkomaiset tytäryhtiöt noudattavat sen maan salassapitolakeja, jossa yhtiö on perustettu.

  Henkilötietojen kohdalla termi "käsittely" tarkoittaa kaikkea henkilötietojen käsittelyä, kuten keräämistä, kirjaamista, koosteiden luomista, säilytystä ja paljastamista tai näiden yhdistelmää.

  Henkilötietojen käsittely edellyttää laillista perustetta. Jos siihen ei ole mitään laillista perustetta, kuten sopimusta, jonka perusteella on välttämätöntä käsitellä tiettyjä henkilötietoja, pyydämme sinulta aina luvan ennen henkilötietojesi käsittelyä.

 • 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Tärkein syy henkilötietojesi käsittelyyn on hoitaa asiakassuhteita ja muita tarpeellisia asioita, jotta pystymme hoitamaan velvoitteemme sinua kohtaan asiakkaana ja/tai postin vastaanottajana. Käsittelemme myös henkilötietoja lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa sekä tapauksissa, joissa olet hyväksynyt käsittelyn.

  Lisäksi käsittelemme henkilötietoja muun muassa asiakasseurannan ja markkinoinnin yhteydessä (katso kohta 7), rikollisen toiminnan ehkäisyä ja paljastamista varten (katso kohta 9) sekä tehdessämme asiakas- ja tietojärjestelmiemme käyttö- ja suojausjärjestelmien säännöllistä testausta ja päivitystä (katso kohta 10).

 • 4. Käsiteltävät henkilötiedot

  Pääasiassa saamme henkilötietosi suoraan sinulta. Jos keräämme sinua koskevia tietoja muilta osapuolilta (kuten luottotietoyritykseltä), sinulla on lähes aina oikeus saada tieto tästä.

  Saatamme käsitellä seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus, kiinnostuksenkohteet, työpaikka, asema, työnantaja, palvelumme joita käytät tai joista olet kiinnostunut jne. Tietyt palvelumme saattavat edellyttää muiden henkilötietojen käsittelyä. Nämä ilmoitetaan kunkin palvelun käyttöehdoissa. 

 • 5. Henkilötietojen luovuttaminen muille osapuolille

  Kun laki edellyttää tietojen luovuttamista viranomaisille, tiedot luovutetaan kyseisen viranomaisen vaatimusten mukaisesti. Saatamme luovuttaa asianmukaisia henkilötietoja yhteistyöyrityksille/-organisaatioille ETA- ja EU-alueella ja sen ulkopuolella, jotta pystymme suorittamaan lakisääteiset tai sopimusperäiset tehtävät ja palvelut.

  Missään tilanteessa henkilötietojasi ei siirretä ilman asianmukaista sopimusta, jolla varmistetaan oikeuksiesi suojelu. Kun tietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joilla ei ole Euroopan komission hyväksyntää, varmistamme aina, että siirrolla on vastaanottajan takuut. Yleensä niissä käytetään EU:n mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin tai Yhdysvaltain Privacy Shield -ohjelmaa.

 • 6. Konsernin asiakasrekisteri – yritysmarkkinat

  Monilla konserniyrityksistämme on pääsy yhteiseen yritysasiakasrekisteriimme. Pyrimme sen avulla käsittelemään asiakassuhteita mahdollisimman hyvin ja koordinoimaan konsernin eri yritysten palvelutarjontaa ja neuvontaa.

  Yritysasiakasrekisterissä on tietoja asiakkaasta, kuten yrityksen nimi, osoite, yhteyshenkilö sekä tietoja siitä, minkä konserniyrityksen kanssa asiakas asioi ja mistä palveluista ja tuotteista yritysasiakkaalla on sopimus.

  Seuraavilla yrityksillä on tällä hetkellä pääsy yhteiseen asiakasrekisteriin:

  Bring Parcels Sverige
  Bring Frigo AB
  Bring Express Sverige AB
  Bring Shared Services AB
  Bring Cargo International AB
  Bring Logistik AB
  Bring Warehousing AB  

 • 7. Asiakasseuranta ja markkinointi

  Kun meillä on asiakassuhde kanssasi

  Saat markkinointitietoja niiden tuote- ja palveluluokkien tuotteista ja palveluista, joissa meillä jo on asiakassuhde kanssasi. Saatamme käyttää tähän keräämiämme tietoja, kuten nimeäsi, yhteystietojasi sekä palveluja tai tuotteita, joista olemme sopineet kanssasi. Haemme tällaiset yritysasiakkaita koskevat neutraalit tiedot yhteisestä yritysasiakasrekisteristämme.

  Muut tuote- ja palveluluokat tai tilanne, jossa meillä ei ole asiakassuhdetta kanssasi

  Jos me (i) markkinoimme sopimuksemme ulkopuolelle jääviä tuotteita ja palveluja tai (ii) meillä ei ole asiakassuhdetta kanssasi, lähetämme sinulle kyseistä markkinointitietoa vain, jos olet hyväksynyt lähettämisen etukäteen.

  Voit aina lopettaa palvelun tilaamisen, kun saat meiltä markkinointitietoa sähköpostilla ja tekstiviestillä.

  Vaikka olisit kieltänyt markkinointitiedon lähettämisen, saat meiltä yhä muita asiakkuuteesi liittyviä viestejä, kuten tietoja tilauksista, toimituksen tilasta ja muusta sellaisesta. 

 • 8. Suostumus

  Tarkoitus ja tietotyypit. Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, suostumusilmoituksessa ilmoitetaan selkeästi tarkoitus, johon hyväksyntä on saatu (kuten erilaisten palvelujemme markkinointiin).

  Jos suostumusilmoituksessa ei ilmoiteta muuta syytä, käytämme seuraavia henkilötietojasi, kun lähetämme markkinointitietoja suostumuksesi perusteella.

  Nimi

  Sähköpostiosoite

  Puhelinnumero

  Mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai antamasi mieltymykset

  Sijainti

  Palvelu (vain yritysmarkkinoinnissa) 
  [yleiset palvelumme, joita käytät]

  Suostumus on vapaaehtoinen. Päätät itse suostumisestasi ja voit perua suostumuksesi koska tahansa.

 • 9. Järjestelmän testaaminen ja laadunvarmistus

  Henkilötietojasi käsitellään useissa tietojärjestelmissä, joista jokainen on suunniteltu tiettyä, välttämätöntä operatiivista tarkoitusta varten. Jotta järjestelmien vakaa toiminta ja tietoturva voidaan varmistaa, niissä tehdään säännöllisesti päivityksiä, testejä, vianselvityksiä jne. Tässä yhteydessä tiedot ja tietyt järjestelmät saatetaan kopioida ja kahdentaa. Tämä tehdään suojatussa erillisympäristössä, jotta toimenpiteet eivät vaikuta järjestelmän jokapäiväiseen käyttöön.

  Sisäisessä järjestelmätestauksessa ja laadunvalvonnassa käsitellään tietoja samojen tietoturvavaatimusten ja tiukkojen menettelytapojen alaisuudessa kuin silloin, kun tietoja käsitellään muulla tavoin. Henkilötietojen varmuus- tai turvakopioita säilytetään vain niin pitkään kuin on tarpeen.

 • 10. Henkilötieto-ote ja korjaukset

  Tietosuojalain perusteella sinulla on oikeus saada ote tiedoista, jotka olemme kirjanneet sinusta. Jos kirjatuissa tiedoissa on virheitä tai ne ovat puutteellisia, voit vaatia niiden päivittämistä. Voit käyttää näitä oikeuksia alla olevien yhteystietojen avulla

 • 11. Säilyttäminen ja poistaminen

  Poistamme henkilötietosi, kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen, jota varten niitä säilytettiin. Säilytämme henkilötietoja asianmukaisen lain mukaisesti.

 • 12. Evästeiden käyttö

  Varmistamme verkkosivuillamme evästeiden avulla kävijätietojen luotettavuuden ja parannamme sivujemme toiminnallisuutta. 

  Lisätietoja evästeiden käyttötavoistamme ja siitä, miten voit hallita niiden käyttöä.

 • 13. Kysymykset tai valitukset

  Jos sinulla on kysyttävää tavoista, joilla käsittelemme henkilötietoja, tai sinusta tuntuu, ettemme täytä velvollisuuksiamme henkilötietojesi käsittelyn suhteen, suosittelemme että otat meihin yhteyttä (yhteystiedot ovat alla). Sinulla on myös oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, mutta suosittelemme yhteyden ottamista ensin meihin.

 • 14. Koordinaattori ja yhteystiedot

  Koordinaattori

  Konsernin emoyhtiö on useimmiten käsiteltävistä tiedoista vastuussa oleva taho eli tietojenkäsittelijä.

  Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kysymyksiin

  09-650650
  tilaukset@bring.com