Marpol yleissopimus, joka säätelee polttoaineiden suurinta sallittua rikkipitoisuutta, astui voimaan 1.1.2015. Uuden direktiivin mukaan meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden suurin sallittu rikkipitoisuus laskee nykyisestä 1,0 prosentista 0,1 prosenttiin. Direktiiviä sovelletaan kaikkeen meriliikenteeseen Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin alueella  (SECA- alue).Varustamot ovat joutuneet mukauttamaan toimintaansa löytääkseen uusia keinoja vähentääkseen rikkipäästöjä, josta on aiheutunut lisäkustannuksia myös Bringille.

Tästä johtaen Bring ottaa käyttöön kansainvälisten kuljetusten rikkilisän elokuusta 2015 alkaen. Uutta rikkilisää ei veloiteta sisäisistä siirroista Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä.

Rikilisä lasketaan laskutetuista rahtikuluista pois lukien polttoainelisä ja lisäpalvelumme. Rikkilisä on eritelty erikseen laskulla.

Voimassa oleva rikkilisä 1.8.2015 alkaen: 

Rikkilisä (Marpol) paketti- ja lavakuljetuksille

 PakettiLava
Suomesta Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan1,7%4%
Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta Suomeen1,7%4%
Suomesta EU:hun ja muualle maailmaan2,1%5,5%
EU:sta ja muualta maailmasta Suomeen2,1%5,5%
EU:sta ja muualta maailmasta Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan0,4%1,5%
Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta EU:hun ja muualle maailmaan0,4%1,5%
Norjan, Tanskan ja Ruotsin väliset kuljetukset0%0%